Stress

Ordet 'stress' er gået hen og blevet et begreb der for mange betyder sygdom, uarbejdsdygtighed, tabt livskvalitet. Og i yderste konsekvens er det naturligvis også det der sker.
Men stress er ikke sygdommen, stress er symptomet!

Symptomet på en tilstand hvor du ikke er fuldt bevidst om dig selv og dine behov. Når du gennem længere tid har været meget ubevidst om dig selv og dine behov, fremkalder det en sygdomsreaktion i dig. Den vi kalder for 'stress'.


Men stress er noget helt naturligt. Noget der er helt grundlæggende for den måde vi mennesker fungerer på. Så vore forsøg på at undgå stress er grundlæggende set kun symptombehandling. En langt bedre strategi er, at acceptere stressen som den naturlige del af livet den er, og opdage den mekanisme der styrer den. Det vil bane vejen for et liv med mere glæde, større handlekraft og mere personligt overskud.


Vi inviterer dig til at opdage mekanismerne bag stress. Og viser dig hvordan du kan håndtere stress og endog udnytte den til din fordel.
Du vil opdage, at der er 9 forskellige motiver der bringer mennesker i en "stresssituation", og 9 forskellige måder de udlever stress på. Og at én af disse 9 vil være mest sand for dig.


Når du forstår stressmekanismen, og opdager din personlige prægning, kan du lære at håndtere din stress langt bedre.

Du kan lære at mindske den ubehagelige side af stressen og endda vende mekanismen til din fordel.


Varighed: 3 timer.


Tilmelding
Aktuelle datoer på foredrag finder du i Kalenderen.
Hvis du er interesseret i et foredrag i eller specielt for din virksomhed, bedes du venligst kontakte os.