hjælp til administrative opgaver

VirksomhedsAssistenten

Assistance NU!!

Se mere om hvilke opgaver du kan få løst.

Fleksible aftaler:

Se hvordan din aftale kan skrues sammen.

Få nyhedsbrevet fra VirksomhedsAssistenten

 

Tilmeld dig vort nyhedsbrev


Uddannelse

Jeg er uddannet elektronikmekaniker fra Flyvevåbnet. Og har efterfølgende taget en uddannelse som ingeniør indenfor software og elektronik.

Som kvalitetschef, har jeg deltaget på et lederuddannelsesforløb med fokus på værdibaseret ledelse og kommunikation.

Senest har jeg taget uddannelsen som Enneagam Practitioner og Enneagram Master Coach.

 

Uddannelse

Beskrivelse

Sted/udbyder

Tidsrum

Enneagram Master Coach

Enneagram Master Coach uddannelse

Think About IT, Valby

apr. 08 – aug. 08

Enneagram Practitioner

Enneagram uddannelse (personlig udviklings værktøj

Think About IT, Valby

okt. 07 –marts 08

Lederseminar 

Kommunikation

Erhvervspsykol og Erno Metze

marts 02

Lederseminar

Værdibaseret ledelse

Intra Sapiens

jan. 02

Ingeniørstudie

Svagstrømslinie:

Multiprogrammering

Analog/digital kommunikation

Digital regulering

Sønderborg Teknikum

aug. 88 - jun.91

Teknikumstudiets adgangskursus

Gymnasieniveau i de adgangsgivende fag til Teknikumstudiet

Sønderborg Teknikum

aug. 87 – jun. 88

Svendeprøve

Elektronikmekaniker

Flyvevåbnets konstabelskole

aug. 84 - sept. 84

Lærlingeuddannelse

Elektronikmekaniker

Flyvestation Skrydstrup

jan. 81 - sept. 84

Elektronikgrundkurs us

Elektronikgrundskole

Flyvevåbnets konstabelskole

jan. 80 - dec. 80

Værnepligt

Militær grunduddannelse

Flyvevåbnets konstabelskole

nov. 79 - dec. 79

EFG basisår

Svagstrøm

Esbjerg Tekniske skole

aug. 78 - jun. 79

 

 

Supplerende uddannelser

Beskrivelse

Udbyder

Tidsrum

Netværk for kvalitetschefer

Via netværksgruppen fik jeg skabt mange gode kontakter

Stor vægt på sparring og gensidig inspiration.

Center for ledelse

jan 99 – dec. 03

Business Excellence

En gennemgang af Business Excellence modellen

Børsen

aug. 99

De 7 kvalitetsværktøjer

En detaljeret gennemgang af 7 procesværktøjer

Teknologisk Institut

maj 99

Objekt orienteret analyse og design

En gennemgang af TI’s metode til ’Objekt Orienteret udvikling’.

Et kursus beregnet for SW-udviklere

Teknologisk institut

juni/aug. 98

Softwaretestteknikk er

En indføring i formelle teknikker til test af software.

Boris Beizer/ Niveau

nov. 96

Fransk

HF niveau 2

Handelsskolen

aug. 93 - jun. 94

Fransk

HF niveau 1

Handelsskolen

aug. 92 - jun. 93

Objektorienteret Systemudvikling

Datanom

Handelsskolen

efterår 92

Databasesystemer

Datanom

Handelsskolen

efterår 92

Eksperimentel Systemudvikling

Datanom

Handelsskolen

forår 92

 

Uddannelse

  • Enneagram Practioner
  • Enneagram Master Coach
  • Lederuddannelse
  • Teknikumingeniør
  • Elektronikmekaniker

 

E-levator | Himmerlandsgade 2b | 9600 Aars | tlf. 98626269 | mobil 30642186