Om E-levator

E-levator er en livsledervirksomhed.

Vi udvikler mennesker så de oplever mere balance, tilfredshed og harmoni i tilværelsen og organisationer så de forbedrer deres evne til at være succesfulde. At være en livsledervirsomhed betyder, at vi ikke blot inspirerer vore kunder til at være livsledere - det er også noget vi selv praktiserer.


Historie Virksomheden blev startet 1. april 2008. Der er p.t. én person fast tilknyttet virksomheden, indehaver Gunnar Dollerup. Kontoret er beliggende i Aars i Himmerland.


Vision På det helt overordnede plan er vort ønske, at flertallet af mennesker i verden opdager og lærer at udnytte det enorme potentiale vi som mennesker råder over når vi blot tillader os selv at få kontakt med det. At nå dette potentiale indebærer, at vi må opgive vores forudindtagethed og møde verden med et åbent sind. Vi må bevæge os hinsides vores egen selvopfattelse. For den enkelte vil denne opdagelse betyde en mere harmonisk måde at arrangere både det private og professionelle liv på. I grupper hvor flertallet er blevet opmærksomme, baner det vejen for en væsentlig mere effektiv måde at sameksistere og samarbejde på. Dette skifte, i såvel den individuelle som kollektive bevidsthed, vil komme til kraftigt at påvirke den måde vi i fremtiden vil organisere vore teams, organisationer og samfund på. Det er en påvirkning i retning mod større bæredygtighed i beslutninger og handlinger.


Mission Vores erklærede opgave er, at inspirere mennesker til at opdage alle deres medfødte talenter. Med udgangspunkt i de helt basale menneskelige værdier og overbevisninger, støtter vi personer, teams og organisationer i at nå dette essentielle mål. Vi fortæller dig ikke hvad du skal gøre for at blive effektiv, lykkelig, vellidt, inspirerende eller successfuld ... vi inspirerer dig til at opdage hvad der forhindrer dig i at blive det.


Værdier Det vi vægter mest er, at vi altid er og opfattes som inspirerende, kompetente, værdiskabende og etisk ansvarlige. Disse værdier udgør fundamentet i E-levator og den måde vi arbejder på. Mål Vort mål er at være en attraktiv partner når du som person eller som organisation søger støtte og vejledning til at udvikle jeres menneskelige kompetencer.